بازگشت کالا

در چه شرایطی میتوانم کالای خود را بازگردانم؟

بازگشت کالا

در صورتی که کالا را باز نکرده باشید و همان شرایط هنگام ارسال را داشته باشد می توانید با هماهنگی با گروه پشتیبانی اقدام به بازگرداندن کالا کنید